INFO
Categories

Video poszło w świat – co teraz?

adVIDEA to innowacja w budowaniu kampanii mediowej z wykorzystaniem video. Polega na precyzyjnym opracowywaniu strategii dla przekazu video, tworzeniu perswazyjnych kreacji i produkcji video w jednym profesjonalnym zespole. Przedstawiamy filary, na których opiera się adVIDEA.

Indywidualne podejście mediowe

adVIDEA to skupienie się na unikatowości, indywidualności, tożsamości każdego brandu i dopasowaniu do niego mediów. Zespół adVIDEA każdą wycenę poprzedza dokładnym wywiadem z klientem, opartym na spersonalizowanych, wnikliwych pytaniach i zebraniu obszernej wiedzy o kliencie i marce. Tak, aby otrzymać wyczerpującą odpowiedź, dzięki której będzie można zaproponować najskuteczniejsze rozwiązanie mediowe. W pracy zespołu adVIDEA z klientem nie ma sytuacji, kiedy jest “jeszcze za wcześnie” czy “już za późno” na odpowiadanie na pytania i wspólne rozstrzyganie wątpliwości. 

Wykorzystanie analiz Big Data

Jak każda współczesna usługa marketingowa, adVIDEA wykorzystuje wnioski z analiz big data i współpracuje z szeregiem ekspertów z różnych metod analiz big data. adVIDEA docenia dane i korzysta z nich. Zawsze stara się osiągnąć złoty środek między tym, co przynoszą analizy, a tym, co podpowiada wyobraźnia i intuicja. adVIDEA w planowaniu mediów wdraża odważnie strategie NOT ME, a więc te, które często bardzo mylnie postrzegane są jako nieefektywne. Tymczasem media to nieustanny proces i to, co było nieskuteczne wczoraj – dzisiaj może być sposobem na mocne zaistnienie! Kanał, którego wszyscy unikają – może być kanałem celnym i zwycięskim. 

Optymalne dotarcie i warunki finansowe

Jak odnaleźć w bardzo szerokiej grupie docelowej tego idealnego klienta – PROspekta, najbardziej obiecującego i perspektywicznego. Kim jest Twój PROspekt? Gdzie jest? Jak wygląda jego codzienna rutyna i lifestyle? Jak się zachowuje? Kiedy jest rozkojarzony, a kiedy skupiony? Jak różnorodne treści konsumuje? Jak do niego skutecznie dotrzeć? Którymi nośnikami? W którym momencie dnia, roku czy też etapu swojego życia prospekt jest najbardziej skłonny do podjęcia decyzji zakupowej w interesującym nas obszarze? Z iloma przekazami klient musi się zetknąć, aby poczuł się zmotywowany? Z jakich nośników te przekazy powinny do niego docierać? Odpowiadając na te pytania, wypracowujemy sposób dotarcia do PROspekta. Dzięki tej specjalizacji optymalizujemy koszty i jesteśmy w stanie zapewnić klientom dobre warunki zakupowe w mediach.  

Ciągle podnosić pro-sprzedażowość kampanii

W trakcie procesu precyzyjnie koordynujemy i optymalizujemy kampanię. Formułując nasze rekomendacje i strategie mediowe, zawsze bierzemy pod uwagę cele biznesowe klienta. Kampania z adVIDEA osiągnie sukces dzięki skutecznej strategii mediowej, ale również produktowej, komunikacyjnej, kreatywnej i produkcyjnej. Kluczem jest spójność, której adVIDEA przestrzega na każdym kroku. 

Jak video ruszy w media?

adVIDEA wprawia w ruch efekt 4Z. adVIDEA dociera do najbardziej perspektywicznego klienta z przekazem wideo wielokanałowo, poprzez różne nośniki, w różnym czasie i w różnych miejscach jego dnia czy życia. Ale zanim video “pójdzie w świat”, musi być gruntownie przemyślane strategicznie, komunikacyjnie, stworzone kreatywnie i wyprodukowane – wszystko z myślą o skutecznej sprzedaży. To część kreatywno-produkcyjna usługi adVIDEA, która wywodzi się z doświadczenia agencji reklamowej Demo Effective Launching, która w ciągu 30 lat wprowadziła na rynek kilkaset marek i zrealizowała kilka tysięcy aktywności rynkowych.